A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana)

Becky Bravo Jonathan Rañola

You are here: Home - Uncategorized - A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana)


A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana)

A Lesson from Juana Isang Aral Mula Kay Juana The young girls on the island are taught how to weave and sew while the young boy are taught how to fish But Juana is confused by weaving cloth and sewing clothes Instead she asks her father to teac

 • Title: A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana)
 • Author: Becky Bravo Jonathan Rañola
 • ISBN: 9789715185141
 • Page: 228
 • Format: Paperback
 • The young girls on the island are taught how to weave and sew, while the young boy are taught how to fish But Juana is confused by weaving cloth and sewing clothes.Instead, she asks her father to teach her how to catch fish despite the protests, clucking of tongues, grunts of her townmates on the whole island.Find out in this story how determination and courage really heThe young girls on the island are taught how to weave and sew, while the young boy are taught how to fish But Juana is confused by weaving cloth and sewing clothes.Instead, she asks her father to teach her how to catch fish despite the protests, clucking of tongues, grunts of her townmates on the whole island.Find out in this story how determination and courage really help in achieving the things one wants to do improves one s self.Ang mga kabataang babae sa isla ay tinuturuan kung paano maghabi at manahi, samantalang ang mga kabataang lalaki ay tinuturuan kung paano mangisda Ngunit nalilito si Juana sa paghahabi ng tela at pananahi ng damit.Sa halip, nagpaturo siya sa kanyang tatay kung paano mangisda sa kabila ng mga pagtutol, pagpapalatak, mga pag igik ng kanyang mga kababayan sa buong isla.Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang determinasyon at lakas ng loob ay malaki ang naitutulong upang makamtan ang mga nais gawin sa ikauunlad ng sarili.

  • Unlimited [Paranormal Book] ↠ A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana) - by Becky Bravo Jonathan Rañola Í
   228 Becky Bravo Jonathan Rañola
  • thumbnail Title: Unlimited [Paranormal Book] ↠ A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana) - by Becky Bravo Jonathan Rañola Í
   Posted by:Becky Bravo Jonathan Rañola
   Published :2019-09-03T23:12:00+00:00

  One thought on “A Lesson from Juana (Isang Aral Mula Kay Juana)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *